ВОЗЕН РЕД

Поаѓање од Охрид кон Скопје
05:30 - Охрид - Скопје via Кичево * - дирекно Охрид-Кичево-Скопје
06:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
07:30 - Охрид - Скопје via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје
10:00 - Охрид - Скопје via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Скопје
10:45 - Охрид - Скопје via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје
12:45 - Охрид - Скопје via Кичево Охрид-Кичево-Скопје
15:00 - Охрид - Скопје via Кичево Охрид-Кичево-Тетово-Скопје
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Скопје via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје
19:00 - Охрид - Скопје via Кичево * - сезонски Охрид-Кичево-Скопје
Поагање од други градови кон Скопје
05:30 - Охрид - Скопје via Кичево * - дирекно Охрид-Кичево-Скопје
06:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
06:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
06:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
08:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Гостивар-Кичево-Охрид
08:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Гостивар-Кичево-Охрид
10:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Кичево-Охрид
12:00 - Кичево - Ансбах * - дирекно Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Росенхеим-Инголштад-Нирнберг-Ансбах
12:00 - Кичево - Ансбах * - дирекно Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Росенхеим-Инголштад-Нирнберг-Ансбах
12:00 - Кичево - Ансбах * - дирекно Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Росенхеим-Инголштад-Нирнберг-Ансбах
12:00 - Кичево - Ансбах * - дирекно Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Росенхеим-Инголштад-Нирнберг-Ансбах
14:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Кичево-Охрид
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
16:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
16:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
16:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
18:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
18:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
18:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
19:00 - Скопје Охрид - Херцег Нови via Кичево * - сезонски Скопје-Тетово-Гостовар-Кичево-Охрид-Струга-Улцињ-Бар-Сутоморе-Петровец-Будва-Котор-Херцег Нови
19:00 - Скопје Охрид - Херцег Нови via Кичево * - сезонски Скопје-Тетово-Гостовар-Кичево-Охрид-Струга-Улцињ-Бар-Сутоморе-Петровец-Будва-Котор-Херцег Нови
19:00 - Скопје Охрид - Херцег Нови via Кичево * - сезонски Скопје-Тетово-Гостовар-Кичево-Охрид-Струга-Улцињ-Бар-Сутоморе-Петровец-Будва-Котор-Херцег Нови
19:00 - Скопје Охрид - Херцег Нови via Кичево * - сезонски Скопје-Тетово-Гостовар-Кичево-Охрид-Струга-Улцињ-Бар-Сутоморе-Петровец-Будва-Котор-Херцег Нови
19:00 - Скопје Охрид - Херцег Нови via Кичево * - сезонски Скопје-Тетово-Гостовар-Кичево-Охрид-Струга-Улцињ-Бар-Сутоморе-Петровец-Будва-Котор-Херцег Нови
19:00 - Скопје Охрид - Херцег Нови via Кичево * - сезонски Скопје-Тетово-Гостовар-Кичево-Охрид-Струга-Улцињ-Бар-Сутоморе-Петровец-Будва-Котор-Херцег Нови
19:00 - Скопје Охрид - Херцег Нови via Кичево * - сезонски Скопје-Тетово-Гостовар-Кичево-Охрид-Струга-Улцињ-Бар-Сутоморе-Петровец-Будва-Котор-Херцег Нови