ВОЗЕН РЕД

Поаѓање од Охрид кон Елбасан
07:00 - Охрид - Тирана via Драч * - сезонски * - дирекно Охрид-Елбасан-Драч-Тирана
Поагање од други градови кон Елбасан