Ценовник

Струга - Бар

23:00:00 - 05:55:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Сутоморе

23:00:00 - 06:02:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Петровец

23:00:00 - 06:18:00

во еден правец 1410 МКД

повратна 2450 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Будва

23:00:00 - 06:38:00

во еден правец 1470 МКД

повратна 2510 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Котор

23:00:00 - 07:13:00

во еден правец 1530 МКД

повратна 2760 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Херцег Нови

23:00:00 - 07:50:00

во еден правец 1530 МКД

повратна 2760 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Лесковац

12:30:00 - 18:00:00

во еден правец 1030 МКД

повратна 2000 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Саранда

22:15:00 - 04:25:00

во еден правец 2450 МКД

повратна 3100 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Белград

12:30:00 - 21:00:00

во еден правец 1800 МКД

повратна 3300 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Улцињ

23:00:00 - 05:32:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Струга - Нови Сад

12:30:00 - 22:30:00

во еден правец 2100 МКД

повратна 3600 МКД

студентски 0 МКД

Улцињ - Струга

21:19:00 - 04:47:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Бар - Струга

20:56:00 - 04:47:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Сутоморе - Струга

20:49:00 - 04:47:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Петровец - Струга

20:33:00 - 04:47:00

во еден правец 1410 МКД

повратна 2450 МКД

студентски 0 МКД

Котор - Струга

19:38:00 - 04:47:00

во еден правец 1530 МКД

повратна 2760 МКД

студентски 0 МКД

Херцег Нови - Струга

19:00:00 - 04:47:00

во еден правец 1530 МКД

повратна 2760 МКД

студентски 0 МКД

Белград - Струга

00:00:00 - 08:00:00

во еден правец 1800 МКД

повратна 3300 МКД

студентски 0 МКД

Нови Сад - Струга

22:30:00 - 08:00:00

во еден правец 2100 МКД

повратна 3600 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Струга

03:00:00 - 08:00:00

во еден правец 1030 МКД

повратна 2000 МКД

студентски 0 МКД

Саранда - Струга

20:00:00 - 03:05:00

во еден правец 2450 МКД

повратна 3100 МКД

студентски 0 МКД