Ценовник

Охрид - Кичево

05:30:00 - 06:30:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Охрид - Кичево

07:30:00 - 08:35:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Охрид - Кичево

10:45:00 - 11:50:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Охрид - Кичево

19:00:00 - 20:00:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Охрид - Кичево

12:45:00 - 13:45:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Охрид - Кичево

17:45:00 - 18:50:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 170 МКД

Охрид - Кичево

15:00:00 - 16:10:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Охрид - Кичево

17:45:00 - 18:50:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 170 МКД

Скопје - Кичево

08:00:00 - 10:00:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Скопје - Кичево

06:00:00 - 08:15:00

во еден правец 300 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Скопје - Кичево

10:00:00 - 12:00:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Скопје - Кичево

14:00:00 - 16:00:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Скопје - Кичево

16:30:00 - 18:30:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Скопје - Кичево

18:30:00 - 20:30:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Скопје - Кичево

12:00:00 - 14:00:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Кичево - Скопје

18:50:00 - 21:00:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Кичево - Куманово

18:50:00 - 22:15:00

во еден правец 0 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Тетово

18:50:00 - 20:20:00

во еден правец 240 МКД

повратна 300 МКД

студентски 210 МКД

Кичево - Врање

19:05:00 - 23:16:00

во еден правец 760 МКД

повратна 1300 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Охрид

14:00:00 - 15:15:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Кичево - Ниш

19:05:00 - 01:34:00

во еден правец 1030 МКД

повратна 1900 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Лесковац

19:05:00 - 00:24:00

во еден правец 900 МКД

повратна 1600 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Охрид

20:45:00 - 21:35:00

во еден правец 190 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Јагодина

19:05:00 - 02:58:00

во еден правец 1320 МКД

повратна 2500 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Белград

19:05:00 - 05:00:00

во еден правец 1620 МКД

повратна 3000 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Улцињ

21:00:00 - 05:32:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Бар

21:00:00 - 05:55:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Сутоморе

21:00:00 - 06:02:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Петровец

21:00:00 - 06:18:00

во еден правец 1410 МКД

повратна 2450 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Будва

21:00:00 - 06:38:00

во еден правец 1470 МКД

повратна 2510 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Котор

21:00:00 - 07:13:00

во еден правец 1530 МКД

повратна 2760 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Херцег Нови

21:00:00 - 07:50:00

во еден правец 1530 МКД

повратна 2760 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Розенхајн

12:00:00 - 10:20:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Инголштад

12:00:00 - 12:30:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Нирнберг

12:00:00 - 13:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Ансбах

12:00:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Скопје

18:50:00 - 21:00:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Кичево - Скопје

06:30:00 - 08:45:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Кичево - Гостивар

11:50:00 - 12:55:00

во еден правец 180 МКД

повратна 250 МКД

студентски 160 МКД

Кичево - Тетово

11:50:00 - 12:55:00

во еден правец 240 МКД

повратна 300 МКД

студентски 210 МКД

Кичево - Скопје

11:45:00 - 14:00:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Кичево - Скопје

13:45:00 - 16:00:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Кичево - Скопје

16:00:00 - 18:20:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Кичево - Тетово

16:10:00 - 17:30:00

во еден правец 240 МКД

повратна 300 МКД

студентски 210 МКД

Кичево - Гостивар

18:50:00 - 19:50:00

во еден правец 180 МКД

повратна 250 МКД

студентски 160 МКД

Кичево - Гостивар

18:50:00 - 19:50:00

во еден правец 180 МКД

повратна 250 МКД

студентски 160 МКД

Кичево - Тетово

18:50:00 - 20:20:00

во еден правец 240 МКД

повратна 300 МКД

студентски 210 МКД

Кичево - Скопје

20:00:00 - 22:00:00

во еден правец 300 МКД

повратна 400 МКД

студентски 320 МКД

Кичево - Охрид

18:30:00 - 19:45:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Кичево - Охрид

08:15:00 - 09:15:00

во еден правец 190 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Охрид

10:00:00 - 11:20:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Кичево - Охрид

12:00:00 - 13:15:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Кичево - Охрид

16:00:00 - 17:20:00

во еден правец 190 МКД

повратна 310 МКД

студентски 270 МКД

Гостивар - Кичево

17:40:00 - 18:30:00

во еден правец 240 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Гостивар - Кичево

07:17:00 - 08:15:00

во еден правец 180 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Гостивар - Кичево

19:45:00 - 20:45:00

во еден правец 180 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Гостивар - Кичево

09:20:00 - 10:15:00

во еден правец 180 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Тетово - Кичево

19:15:00 - 20:45:00

во еден правец 240 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Тетово - Кичево

06:40:00 - 08:15:00

во еден правец 240 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Тетово - Кичево

17:10:00 - 18:30:00

во еден правец 240 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Куманово - Кичево

04:40:00 - 08:15:00

во еден правец 0 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Розенхајн - Кичево

19:20:00 - 17:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Инголштад - Кичево

17:20:00 - 17:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Нирнберг - Кичево

16:00:00 - 17:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Улцињ - Кичево

21:19:00 - 06:06:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Бар - Кичево

20:56:00 - 06:06:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Сутоморе - Кичево

20:49:00 - 06:06:00

во еден правец 1230 МКД

повратна 2150 МКД

студентски 0 МКД

Петровец - Кичево

20:33:00 - 06:06:00

во еден правец 1410 МКД

повратна 2450 МКД

студентски 0 МКД

Котор - Кичево

19:38:00 - 06:06:00

во еден правец 1530 МКД

повратна 2760 МКД

студентски 0 МКД

Херцег Нови - Кичево

19:00:00 - 06:06:00

во еден правец 1530 МКД

повратна 2760 МКД

студентски 0 МКД

Белград - Кичево

21:30:00 - 08:25:00

во еден правец 1620 МКД

повратна 3000 МКД

студентски 0 МКД

Врање - Кичево

03:21:00 - 08:25:00

во еден правец 760 МКД

повратна 1300 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Кичево

02:07:00 - 08:25:00

во еден правец 900 МКД

повратна 1600 МКД

студентски 0 МКД

Ниш - Кичево

00:07:00 - 08:25:00

во еден правец 1030 МКД

повратна 1900 МКД

студентски 0 МКД

Јагодина - Кичево

23:31:00 - 08:25:00

во еден правец 1320 МКД

повратна 2500 МКД

студентски 0 МКД

Ансбах - Кичево

15:00:00 - 17:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД