Новости детали

САРАНДА и КСАМИЛ

Нови линии кон Саранда и Ксамил, почнувајќи од 15.06.2016 секој втор ден со поаќање во 22:00 часот, а кон Валона и Драч од 16.06.2016 секој втор ден со поаќање во 07:00 часот.

НОВИ САД

ОХРИД - НОВИ САД 01.07.2016

Од 01.07.2016 година стартува новата линија Охрид - Нови Сад која ќе се одржува секој ден. Поаѓањето е од Охрид во 12:00 часот. Од Нови Сад тргнувањето е во 08:30 часот.

ВАЛОНА

ОХРИД - ВАЛОНА 16.06.2016

За Валона стартува летниот режим на линијата која ќе се одржува секој втор ден. Поаќање од автобуска во Охрид во 07:00 часоот.

ЦРНА ГОРА

Од 20.06.2016

АД ГАЛЕБ воведува автобуска линија за црногорското приморје почнувајќи од 20.06.2016 година и тоа секој втор ден со поаѓање од Охрид во 22:30 часот.

ТИРАНА

Почнувајќи од 01.07.2016 година се воведува автобуска линија за Тирана, поаќање во 07:00 часот од автобуска во Охрид.

Остави коментар