Изнајмување

АД Галеб Охрид врши изнајмување на автобуси и минибуси во локалниот, државниот и меѓународниот сообраќај во зависност од вашите потреби. За меѓународен превоз располагаме со 8 автопбуси со EURO 3 стандард, од кој 6 со 51+1+1 седишта, а 2 со 57+2+1 седишта. Автобусите се од реномираните брендови Mercedes и Neoplan, а исто така поседуваме и 20 автобуси Sanos произведени по лиценца на Mercedes погодни за меѓуградски и локален сообраќај. Сите автобуси располагаат со клима, webasto систем за затоплување, TV/DVD, микрофон итн. Располагаме и со 15 минибуси Iveco од кои 4 се со EURO 3 стандард, 27+1, климатизирани, погодни за меѓуградски и локален сообраќај. Поради овие услови Министерството за транспорт и врски на РМ ни има издадено дозвола за вршење слободен превоз во републичкиот и меѓународниот сообраќај, а 35 наши возачи се носители на лиценца за учество во меѓународен сообраќај издадени од реномираната IRU. Подетални инфорамции може да добиете на 071/25-27-27 или на info@galeb.mk или galeb_ad@yahoo.com.