ВОЗЕН РЕД

Поаѓање од Охрид кон Скопје
05:30 - Охрид - Скопје via Кичево * - дирекно Охрид-Кичево-Скопје
06:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
10:45 - Охрид - Скопје via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје
15:00 - Охрид - Скопје via Кичево Охрид-Кичево-Тетово-Скопје
17:45 - Охрид - Скопје via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
19:00 - Охрид - Скопје via Кичево * - сезонски Охрид-Кичево-Скопје
Поагање од други градови кон Скопје
05:30 - Охрид - Скопје via Кичево * - дирекно Охрид-Кичево-Скопје
06:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
06:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
06:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
08:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Гостивар-Кичево-Охрид
08:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Гостивар-Кичево-Охрид
10:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Кичево-Охрид
14:00 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Кичево-Охрид
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
16:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
16:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
16:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
18:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
18:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
18:30 - Скопје - Охрид via Кичево Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид