Неприкосновен лидер

Високиот квалитет на услугата, комфорноста и безбедноста која ја нудат 25 минибуси, 1 панорами, 8 автобус за локален сообраќај и 40 високостандардни автобуси го прават „Галеб“ неприкосновен лидер во авто-транспортната дејност во републиката.

Остави коментар