Школски превоз

Превозот на учениците е задача која ја извршуваме со задоволство.

Остави коментар