Автобусите на АД „ГАЛЕБ“ Охрид располагаат со најсовремен ентириер кој овозможува удобно и комотно возење низ Македонија и Еворпа, на сите редовно воспоставени линии за Скопје, Битола и Кочани и Белград, Софија и Херцег Нови. Удобноста и комфорот го препознаа скоро девет милиони патници и оваа бројка на превезени патници за една година е потврда. Автобусите на АД „ГАЛЕБ“ Охрид располагаат со најсовремен ентириер кој овозможува удобно и комотно возење низ Македонија и Еворпа, на сите редовно воспоставени линии за Скопје, Битола и Кочани и Белград, Софија и Херцег Нови. Удобноста и комфорот го препознаа скоро девет милиони патници и оваа бројка на превезени патници за една година е потврда. Новите автобуси кои ги поседуваат високите европски стандрдите се потврда за посветноста на патниците од страна на претпријатието. Високиот квалитет на услугата, комфорноста и безбедноста која ја нудат 15 минибуси, 2 панорами, 21 автобус за локален сообраќај и 29 високостандардни автобуси го прават „Галеб“ неприкосновен лидер во авто-транспортната дејност во републиката. Новите автобуси кои ги поседуваат високите европски стандрдите се потврда за посветноста на патниците од страна на претпријатието. Високиот квалитет на услугата, комфорноста и безбедноста која ја нудат 15 минибуси, 2 панорами, 21 автобус за локален сообраќај и 29 високостандардни автобуси го прават „Галеб“ неприкосновен лидер во авто-транспортната дејност во републиката. АД Галеб Охрид врши изнајмување на автобуси и минибуси во локалниот, државниот и меѓународниот сообраќај во зависност од вашите потреби. За меѓународен превоз располагаме со 8 автопбуси со EURO 3 стандард, од кој 6 со 51+1+1 седишта, а 2 со 57+2+1 седишта. Автобусите се од реномираните брендови Mercedes и Neoplan. Сите автобуси располагаат со клима, webasto систем за затоплување, TV/DVD, микрофон итн. АД Галеб Охрид врши изнајмување на автобуси и минибуси во локалниот, државниот и меѓународниот сообраќај во зависност од вашите потреби. За меѓународен превоз располагаме со 8 автопбуси со EURO 3 стандард, од кој 6 со 51+1+1 седишта, а 2 со 57+2+1 седишта. Автобусите се од реномираните брендови Mercedes и Neoplan. Сите автобуси располагаат со клима, webasto систем за затоплување, TV/DVD, микрофон итн.

ВОЗЕН РЕД

Поаѓање од Охрид
05:30
Охрид - Скопје via Кичево * - дирекно
Охрид-Кичево-Скопје
06:00
Охрид - Кочани via Битола
Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Штип-Кочани
07:30
Охрид - Скопје via Кичево
Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје
08:15
Охрид - Битола * - дирекно
Охрид-Ресен-Битола
10:00
Охрид - Скопје via Битола
Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Скопје
10:30
Охрид - Нирнберг via Кичево
Охрид-Струга-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Марибор-Грац-Салзбург-Розенхајн-Минхен-Инголштад-Нирнберг
10:45
Охрид - Скопје via Кичево
Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје
12:00
Охрид - Нови Сад via Струга * - сезонски * - дирекно
Охрид-Струга-Белград-Нови Сад
12:45
Охрид - Скопје via Кичево
Охрид-Кичево-Скопје
13:15
Охрид - Битола * - дирекно
Охрид-Ресен-Битола
15:00
Охрид - Скопје via Кичево
Охрид-Кичево-Тетово-Скопје
15:30
Охрид - Скопје via Битола
Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Скопје
15:30
Охрид - Белград via Битола
Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45
Охрид - Скопје via Кичево
Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје
17:45
Охрид - Белград via Кичево
Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
19:00
Охрид - Скопје via Кичево * - сезонски
Охрид-Кичево-Скопје
Поаѓање од други градови
06:00
Скопје - Охрид via Кичево
Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
06:00
Скопје - Охрид via Битола * - дирекно
Скопје-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
08:00
Скопје - Охрид via Кичево
Скопје-Гостивар-Кичево-Охрид
10:00
Скопје - Охрид via Кичево
Скопје-Кичево-Охрид
10:30
Битола - Охрид * - дирекно
Битола-Ресен-Охрид
14:00
Скопје - Охрид via Кичево
Скопје-Кичево-Охрид
14:30
Кочани - Охрид via Битола
Кочани-Штип-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
16:00
Битола - Охрид * - дирекно
Битола-Ресен-Охрид
16:30
Скопје - Охрид via Кичево
Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
16:30
Скопје - Охрид via Битола
Скопје-Велес-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
18:30
Скопје - Охрид via Кичево
Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
19:00
Софија - Охрид via Кичево
Софија-Куманово-Скопје-Тетово-Кичево-Охрид
19:00
Скопје Охрид - Херцег Нови via Кичево * - сезонски
Скопје-Тетово-Гостовар-Кичево-Охрид-Струга-Улцињ-Бар-Сутоморе-Петровец-Будва-Котор-Херцег Нови
19:00
Херцег Нови - Охрид - Скопје via Kicevo * - сезонски
Херцег Нови-Котор-Будва-Петровец-Сутоморе-Бар-Улцињ-Струга-Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје
21:30
Белград - Охрид via Кичево
Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30
Белград - Охрид via Битола
Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
22:30
Нови Сад - Охрид via Струга * - сезонски * - дирекно
Нови Сад-Белград-Струга-Охрид