ВОЗЕН РЕД

Поаѓање од Охрид кон Белград
15:30 - Охрид - Белград via Битола Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Велес-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
17:45 - Охрид - Белград via Кичево Охрид-Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје-Куманово-Врање-Лесковац-Ниш-Јагодина-Белград
Поагање од други градови кон Белград
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Битола Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Битола Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Битола Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Битола Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Битола Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Битола Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Кичево Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид
21:30 - Белград - Охрид via Битола Белград-Јагодина-Ниш-Лесковац-Врање-Куманово-Скопје-Велес-Кавадарци-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид